Osvoj si jemnou sílu slov

Masterclass o umění efektivní komunikace

ZÁZNAM

I ty můžeš úspěšně komunikovat a vyjadřovat své myšlenky, i když ti to teď připadá nemožné...

Jak ti bylo, když jsi se naposledy pokoušela vyjádřit svůj názor, ale byla jsi přerušována nebo ignorována?

 • Jak moc sis přála, aby tě někdo vyslechl a pochopil?
 • Kolikrát jsi už zažila podobnou situaci a cítila se frustrovaná a nepochopená?
 • Jaké emoce s tebou cloumají? NESPRAVEDLNOST, BEZNADĚJ, BEZMOC?

Kolikrát jsi se ocitla v situaci, kdy jsi měla nápad nebo řešení problému, ale nemohla jsi ho sdílet, protože ses obávala zesměšnění nebo odmítnutí?

 • Kolik příležitostí jsi promeškala, protože jsi neměla dostatek odvahy postavit se za svými názory?
 • Jaké to bylo cítit se tak zranitelná a nechráněná, když jsi jediná, kdo věří v tvé schopnosti a potenciál?
 • A když tvůj nápad řekla kolegyně a ona pak dostala tvoje prémie...

Zapomínáš během komunikace na svůj projev a nevěnuješ dostatečnou pozornost svému tělu a gestům?

 

Víš, co to přinese dál?

- Budeš působit nejistě a nespolehlivě na své okolí.
- Tvé sdělení nebude efektivní a může dojít k nedorozuměním.
- Budeš mít pocit nedostatečnosti a frustrace ze svého projevu.
- Tvé sebevědomí se může zhoršit a můžeš se cítit odmítnuta.

Nevíš, jak zapojit své tělo a gesta při komunikaci? Stále hledáš způsob, jak efektivně komunikovat?

 

Prozradím ti, jak na to, i když se Ti to stále nedaří

 

Přemýšlíš o tom, jaký vliv má neschopnost účinně komunikovat na vztahy s ostatními...

 • Kolik konfliktů a nedorozumění bylo způsobeno tím, že jsi neuměla jasně vyjádřit své pocity a potřeby?
 • Jak často sis přála, abys měla nástroje a schopnosti, které by ti pomohly lépe se domluvit s druhými a vybudovat silnější, hlubší a uspokojivější vztahy?

Jak se cítíš, když nejsi schopná vyjádřit své pocity a názory v komunikaci a zůstáváš pozadu?

 • Jaké jsou následky tohoto strachu pro tvou kariéru a osobní vztahy?
 • Cítíš se vyčerpaná, nevrlá a ztracená ve všem... a začínáš se obviňovat ze všeho?
 • Přemýšlíš, jak můžeš zlepšit své schopnosti vyjádření a sebedůvěru při komunikaci?

Možná že i ty nevíš, jak se jasně vyjádřit a oprostit se od zastaralého úsloví "mlčeti zlato"

Prozradím ti 

Jak si osvojit jemnou sílu slov

 

Masterclass o umění efektivní komunikace

Kolik času chceš ještě strávit bojem se špatnou komunikací?

 • I když budeš každý den jen půl hodiny marně řešit nedorozumění, konflikty a stres, tak je to za rok 180 hodin, za pět let 900 hodin.
 • 900 hodin, které jsi ztratila, které ti nikdy nikdo nevrátí, které jsou nenávratně pryč.
 • Prostě zmizely z tvého života, jak když foukneš do peříčka, jak pára nad hrncem, jak když se po nich slehla zem.
 • 900 úplně promarněných hodin...

Představ si, co místo těchto 180 hodin každý rok můžeš dělat...

 • trávit kvalitní čas s rodinou a přáteli, sdílet radosti i starosti,
 • pečovat o své blízké a dělat jim radost,
 • v klidu dokončit projekt v práci s jasnými cíli a spokojeným týmem,
 • hlubší propojení se svým partnerem, prožít nádherné chvíle plné porozumění a lásky,
 • odjet na týden na dovolenou a relaxovat,
 • přečíst 15 knížek, které ti pomohou rozvíjet se osobně i profesionálně...

A na kolik si, ceníš jednu hodinu svého času? A na kolik 900 hodin...

Znám cestu, která pomůže i tobě

Masterclass o umění efektivní komunikace

Osvoj si jemnou sílu slov

 • Zapomeň na staré strachy a nejistoty, které tě držely zpátky. Nyní je čas objevit svou vnitřní sílu a naučit se efektivně komunikovat. Přestaň trpět a začni si užívat svůj plný potenciál, radost a nádheru, které ti život nabízí.
 • Proměň svůj přístup a nevěnuj pozornost svým obavám a nízkému sebevědomí. Místo toho se soustřeď na rozvíjení své komunikace, sdílení svých myšlenek a pocitů s jistotou. Opusť strachy a s radostí přijmi svět, kde se tvoje životní cesta naplní štěstím a úspěchem.
 • neztrácej svůj čas a energii obavami z chyb. Místo toho se zaměř na svůj růst a rozvoj, přijmi svou sílu a začni žít svůj život naplno. Dej bolesti sbohem a otevři se radosti a seberealizaci.

 I ty dokážeš úspěšně komunikovat a vyjadřovat své myšlenky, i když tomu teď možná nevěříš.

Představ si svůj život, ve kterém umíš jasně komunikovat! Šetříš své nervy i čas...

 • Uvědomíš si, proč je pro tebe tak důležité efektivně komunikovat a naslouchat ostatním.
 • Oprostíš se od "nikdo mě nerozumí" a "nikdo nemá stejný názor jako já".
 • Budeš umět rozpoznat situace, ve kterých je klíčové komunikovat jasně a přesvědčivě.
 • Budeš vědět, jak navázat konstruktivní dialog se správnými lidmi, abys dosáhla svých cílů.
 • Naučíš se, které informace sdílet s ostatními a které si nechat pro sebe, abys chránila své soukromí a profesionální zájmy.
 • Získáš dovednosti, jak správně a s lehkostí vyjadřovat své myšlenky, pocity a potřeby, a zároveň být vnímavá k potřebám druhých.

Jaká je ta Tvoje noční můra?

 • že tohle nedokážeš změnit, protože je to složité a efektivní komunikace ti nikdy nešla,
 • máš strach, že si ostatní o tobě budou myslet, že neumíš komunikovat a nemáš schopnost navazovat dobré vztahy,
 • mluvit a říkat své názory ti připadá divné, protože tvůj otec říkal, že "sedávej děvečko v koutě..." a "mlčeti zlato...",
 • že nikdo tě nechápe a není schopen opravdu naslouchat,
  nevěříš lidem a nevíš, s kým bys měla sdílet své myšlenky a pocity,
 • že pro tebe to je zbytečné, protože stejně nikdy nezískáš sebevědomí v komunikaci,
 • že jsi na špatném místě a ve špatný čas, když jde o komunikační dovednosti...

Jsi tu správně, protože teď je nejlepší čas!

I ty můžeš OSVOJIT SI JEMNOU SÍLU SLOV, i když se Ti to stále nedaří!

Prozradím ti, jak na to, i když...

 • pořád cítíš hrůzu z toho, že z práce by tě určitě vyhodili, kdyby ses pokusila efektivně komunikovat a kolegové by tě nenáviděli, že se snažíš změnit způsob, jakým s nimi mluvíš,
 • už si ve svém on-line podnikání zkusila několik komunikačních strategií a vždycky to dopadlo katastrofálně – přišla jsi o velké peníze i o zákaznice,
 • máš strach doma komunikovat své potřeby a přání, aby si tchyně neřekla, že jsi sobec, který myslí jen na sebe...

Jak bude vypadat Masterclass o umění efektivní komunikace... 

Osvoj si jemnou sílu slov

(v jednom dni, tři moduly)

Základní komunikační dovednosti

1. MODUL 

Otevři nádherný svět plný porozumění a harmonie ve vztazích. Aktivní naslouchání ti pomůže lépe chápat druhé a být lépe chápána, což ti přinese klid a pohodu ve vztazích. Verbální a nonverbální komunikace ti umožní vyjadřovat své myšlenky a pocity s jistotou a sebevědomím, což ti pomůže dosahovat úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.

Co se v této části naučíš...

Aktivní naslouchání

 • Důležitost naslouchání
 • Techniky aktivního naslouchání Verbální komunikace

Verbální komunikace

 • Strukturování myšlenek
 • Výběr správných slov
 • Tón hlasu

Nonverbální komunikace

 • Tělesné signály
 • Mimika
 • Prostorová a časová komunikace

Komunikace v různých situacích

2. MODUL 

Ovládnutí komunikace v různých situacích ti umožní žít svůj plný potenciál bez obav z nedorozumění či konfliktů. Ve svém osobním životě budeš schopná nastavit hranice, vyjadřovat své emoce a potřeby a řešit konflikty s grácií a trpělivostí. V pracovním prostředí budeš zvládat setkání, prezentace a veřejná vystoupení se sebejistotou a elegancí, což tě posune na vyšší úroveň v kariéře a pomůže ti vybudovat pozitivní vztahy s nadřízenými a kolegy.

Co se v této části naučíš...

Osobní komunikace

 • Nastavení hranic
 • Vyjadřování emocí a potřeb
 • Řešení konfliktů

Pracovní komunikace

 • Zvládání pracovních setkání
 • Prezentace a veřejné vystoupení
 • Komunikace s nadřízenými a kolegy

Otevři dveře k osobnímu rozvoji

3. MODUL 

Ovládnutí komunikace v různých situacích ti umožní žít svůj plný potenciál bez obav z nedorozumění či konfliktů. Ve svém osobním životě budeš schopná nastavit hranice, vyjadřovat své emoce a potřeby a řešit konflikty s grácií a trpělivostí. V pracovním prostředí budeš zvládat setkání, prezentace a veřejná vystoupení se sebejistotou a elegancí, což tě posune na vyšší úroveň v kariéře a pomůže ti vybudovat pozitivní vztahy s nadřízenými a kolegy.

Co se v této části naučíš...

Sebeuvědomění

 • Zjišťování vlastních silných a slabých stránek
 • Práce na sebedůvěře

Asertivita

 • Co je asertivita a jak ji rozvíjet
 • Techniky asertivní komunikace

 Empatie

 • Co je empatie a jak ji rozvíjet
 • Empatie v různých komunikačních situacích

 I ty dokážeš úspěšně komunikovat a vyjadřovat své myšlenky, i když tomu teď možná nevěříš.

Nečekej déle a proměň svůj život už teď!

Přihlaš se na masterclass a začni žít svůj plný potenciál díky lepší komunikaci.

Hodnota tohoto kurzu je nevyčíslitelná, ale běžně pořádám kurzy se takovýmto obsahem za více než 5.700 Kč.

Tentokrát máš jedinečnou šanci získat tyto cenné dovednosti za pouhou část původní ceny!

Využij této jedinečné šance investovat do sebe a svého osobního růstu za zlomek běžné ceny

Ano, můžeš si dát jednu snídani v kavárně, koupit si novou rtěnku nebo pugét řezaných květin...

Ale místo toho, abys utrácela peníze za drobnosti, které ti nepřinesou dlouhodobou radost, investuj do sebe a svého osobního růstu.

Uvědom si, jaký svět možností se ti otevírá, až získáš jistotu ve svém projevu. Nejenže budeš umět lépe vyjádřit své pocity, ale také se naučíš naslouchat ostatním a porozumět jejich potřebám.

Nečekej déle a proměň svůj život už teď!

Hodnota této masterclass je nevyčíslitelná, ale běžná cena kurzu se takovýmto obsahem je  5.700 Kč.

 

Akční cena za ZÁZNAM této Masterclass je pouze

 

450 Kč

Kód na slevu 50% 

ALCHYMIEnazivo

připoj se k mojí FB skupině (S)vůdkyně času

Celková cena po slevě 225 Kč

Přemýšlej o tom: za cenu jedné snídaně v kavárně nebo za jedné nové rtěnky můžeš získat dovednosti, které ti změní život k lepšímu.

Už nebuď ovládána nejistotou a strachem z chyb, přihlas se a začni prožívat radost z úspěšné komunikace a sebevědomí.

Neztrácej šanci naučit se komunikovat efektivně a zlepšit své vztahy.

Chceš mít život v klidu nebo nervy kýblu?

Chceš ovládat umění komunikace a žít život bez konfliktů?

Chceš si osvojit jemnou sílu slov?

Říkáš ANO?

Přihlas se HNED!

Osvoj si jemnou sílu slov

ZÁZNAM Masterclass o umění efektivní komunikace se koná:

ZÁZNAM za tuto cenu

Kdo Tě bude masterclass provázet?

Jmenuji se Lucie Svibová, jsem školitelka, mentorka a mindset koučka. Dvacet let jsem pracovala v korporátech, vedla týmy a řídila vzdělávání tisíců zaměstnanců.

Za tu dobu jsme vytvořila jsem víc než 50 celodenních kurzů a naživo odškolila víc než 10 000 hodin. Na mých kurzech jsem inspirovala TOP manažerky, maminky na rodičovské i podnikatelky.

Vím, jak se cítíš, protože sama jsem prošla obdobím naprosté vyčerpanosti a přepracování, než jsem nalezla úžasné výhody efektivní komunikace.

Neuměla jsem se správně domluvit s lidmi kolem sebe, a tak jsem často čelila nedorozuměním a konfliktům. Sama jsem se snažila vyřešit všechny problémy. A tenkrát jsem si myslela, že z toho není cesty ven...

Vím, jak je to svazující a bolestivé. A také vím, jak úžasný pocit je, když se naučíš komunikovat efektivně a dokážeš vyjádřit své potřeby a pocity lidem kolem sebe.

Miluji život a všechny jeho cesty, a to, co umím ráda předávám dál.

Zvu Tě na webinář zdarma Jak se zbavit emočních bloků v komunikaci.

S láskou

Mgr. Lucie Svibová

Zapomeň na staré strachy a nejistoty, které tě držely zpátky.

Objev svou vnitřní sílu a nauč se efektivně komunikovat...

Přihlas se hned, ušetři a zajisti si místo na Masterclass umění efektivní komunikace

OSVOJ SI JEMNOU SÍLU SLOV

Teď je ten nejlepší čas!