Kategorie: strach

Co je strach a jak s ním bojovat?

Strach je jedním z nejrozšířenějších emocionálních projevů, který nás provází celým životem. Mohou ho způsobovat mnohé faktory, jako jsou nejistota, neznámo, nepochopení nebo obava z selhání. Pokud však neumíme správně pracovat se svými obavami, mohou nás přinutit k tomu, abychom se izolovali, ubližovali si sami sobě nebo jsme ochotni ustoupit od našich cílů. Je důležité se naučit rozlišovat...

Destruktivní myšlenky: Jak je rozpoznat a jak s nimi pracovat

Každý z nás má občas „negativní“ myšlenky. Ty nás mohou vést k tomu, abychom se necítili dobře, a mohou nás připravit o radost z každodenních věcí. Pokud se tyto myšlenky vyskytují často a znemožňují nám užívat si života, mohou být nazývány destruktivními myšlenkami. Destruktivní myšlenky jsou nepříjemné myšlenky, které nás vedou k tomu, abychom se cítili špatně. Mohou být spojeny s nízkou sebeúctou,...

Destruktivní myšlenky a jak na ně

Svíravý pocit, nemohu se nadechnout, vzdálené záblesky v mlze před očima, slyším divné dunění, jako by kolem přejížděl vlak… džnn… džnn… džnn… Žaludek se stahuje a bolí, ukrutná muka sevření…asi budu blinkat. Snažím se prohlédnou mlhou přede mnou, oči pálí a řežou… Džnn… džnn… rány kladivem jsou čím dál větší, vlak se blíží… Ve spáncích mi tepe, hlava nesmírně bolí… I...